Šangrilá

Vondráčková Helena

Má fantazie matka snů mi chvíle krátí (chvíle krátí)
Tvář z pavučiny prošlých dnů mi zpátky vrátí (zpátky vrátí)
Znám klášter Šangrilá
znám kout, kde věčnost lůžko ustýlá
V údolí, kde slunce bíle plá
v kláštěře Šangrilá
pár mlýnků modlících čas odmílá
Vím, že ani láska není zlá
v koutku země jménem Šangrilá (Šangrilá, Šangrilá)
Šangrilá (Šangrilá, Šangrilá)
Šangrilá (Šangrilá, Šangrilá)
Šangrilá (Šangrilá)
Šangrilá (Šangrilá) Šangrilá

Má fantazie matka lží je stále blízká (stále blízká)
V mém monastýru drobně mží a z hor se blízká (z hor se blízká)
znám klášter Šangrilá
Znám kout, kde věčnost lůžko ustýlá
V údolí, kde slunce bíle plá
v kláštěře Šangrilá
pár mlýnků modlících čas odmílá
Vím, že ani láska není zlá
v koutku země jménem Šangrilá (Šangrilá, Šangrilá)
Šangrilá (Šangrilá, Šangrilá)
Šangrilá (Šangrilá, Šangrilá)
Šangrilá (Šangrilá)


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz