V tom

Černoch Karel

Černoch: V tom
     Už jsi hochu zkrátka v tom
     Trable budeš mít jak hrom
     Taky se pěkně zařadíš
     Nestačíš se dívat
     Vzpurným hřebečkům 
     Teď přistřihne se hříva
     Koukej držet krok
     Z řady nevyčnívat
     Hej
     A je ti hej
     
     V tom
     Už jsi hochu vážně v tom
     Hleď jen rovně růst jak strom
     Někdy i básník ztroskotá
     Na životní próze
     K pádu postačí chyba v diagnóze
     Chce to nervy mít
     Pevný díky józe
     Hej
     A je ti hej

Iveta:  Někdy hej
     A někdy ouvej - to znám
Černoch: Někdy hej
     A někdy ouvej - to znám
Iveta:  Jen si hochu nenamlouvej
     Že v tom jsi sám

Černoch: V tom
     Chodit naučíš se v tom
     Zlom vaz tedy brácho zlom
     Často i básník narazí
     Mezi dospěláky
     Čas mu uštědří
     Direkty i háky
     Ty však nepatříš
     Mezi jen tak ňáký
     Hej
     A je ti hej

Iveta:  Taky našel sis tu pravou
     To znám
Černoch: Taky našel sis tu pravou
     To znám
Iveta:  Teď už neprojde ti hlavou
     Že v tom jsi sám


Oba:   V tom
     Chodit naučíš se v tom
     Zlom vaz tedy brácho zlom
     Abys i bez kompromisů
     S nimiž to jde snáze
     Hlavu zpříma nes
     Po oběžný dráze
     Skutečnost a sen
     Došel v rovnováze
     Neztratil si říz a neuvíz
     V tom


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz