Šifra mistra Leonarda

Poutníci

     C 
Tichý stroj tiká v hodinách, 
    F 
za okny sedá hvězdný prach 
     C 
když farář ruce rozpíná, 
     G 
poslední večer začíná 
 
U dveří strach mě dohání, 
kdosi se ke mně naklání 
a říká co ode mě chceš, 
všechno je jedna velká lež 
 
       F            G 
REF:Už skoro nedýchám, když stojím u dveří 
       F         G 
  a osud pospíchá s poslední večeří 
               C 
  při které nesmím sousta sníst 
 
Cesta se kříží tam i tam, 
marně své kroky počítám 
kdosi se ke mně naklání 
a bere mou tvář do dlaní 
 
kdosi se ke mně naklání 
a šeptá smrt Tě zachrání 
smrt nemá tvář, smrt je tvůj dech, 
jen drobné smítko ve vlsech 
 
REF: 
 
Modlím se někam - přece je, 
alespoň malá naděje 
zbaběle věřím v cokoli, 
co uklidní - co nebolí 
 
zbaběle věřím v cokoli 
a zapomínám na roli 
kterou mi tady svěřil Bůh, 
protnout ten nekonečný kruh 
 
REF:  +  při které nesmím sousto sníst 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz