Návrat do přírody

Country

Návrat do přírody 
 
  D        Emi  F#mi Emi 
1. Já když jsem byl ještě malý kluk, 
D   Emi  F#mi 
ve městě jsem žil, 
D     Emi   F#mi  G 
v těžkých duchnách spával jsem 
D    A7   D D7 
a vodu s chlorem pil. 
G        Ami  Hmi Ami 
Pak jednou jsem vyjel na tábor, 
G    Ami   Hmi 
kde čistý je vzduch, 
G    Ami  Hmi  C 
slunce a krásná příroda 
G    D7  G 
osvěžily můj duch. 
 
  C 
R. Teď už vím, jak je prima 
          G7 
aspoň chvíli venku žít, 
stromy, kytky, ptáky vnímat, 
         C 
vodu ze studánky pít. 
Teď už vím, jak je krásné 
          G7 
vyjet z města na výlet 
po lesích se toulat šťastně 
          C  A7 
či se koupat v rybníce. 
 
2. A tak když už jsem vyrostl 
a dospělým se stal, 
možnost zakoupit chaloupku 
jsem živě přivítal. 
Ta bouda přímo u lesa 
a s malým potokem 
se stala potom nadlouho 
mým novým domovem. 
 
R. 
 
3. Tak splnil se můj dětský sen, 
teď už mám, co jsem chtěl 
a já jsem rád, že můj život 
se takhle vyvíjel. 
Vy, kteří víte, co zpívám vám, 
mi dáte za pravdu, 
že nejlepší je si užívat 
tu naši přírodu. 
 
R. 
 
Teď už vím - je to prima, 
teď už vím - je to krásné, 
teď už vím. 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz