Toulavý boty

- Folk

1. Každý Aden dál a Edál vprostřed F#micesty jako C#mikrál 
chodil Dtulák boty Hmistarý na noEhou 
ač byl F#midéšť nebo Dmráz 
chodil Epo těch cestách Azas 
cílem Hmibyl mu obzor C#mistřetlý s obloEhou 
 
R: Jeho F#mijméno bylo Dznámý byl prý Epřítel mojí Amámy 
a když Hmihrál a zpíval C#mihlas byl slyšet Dna několik Emil 
když byl s F#minámi jen se Dsmál se mnou si Ena tuláka Ahrál 
já bych Hmidal co mám za C#mivrácení těch Echvil 
 
2. V jeden krásný letní čas přijít domů měl k nám zas 
avšak celé léto nikdo nepřišel 
a pak pošťák přijel k nám 
černý dopis předal nám 
a v něm bylo psáno: já rád jsem vás měl 
 
R: 
 
3. Máma s pláčem řekla mi: už nepřijde za námi 
byl to otec tvůj a hodně rád tě měl 
od tý doby touhu mám 
po horách se toulat sám 
boty toulavý jak táta mít bych chtěl. 
 
R: 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz