Řeka mlčí

- Táborová klasika

     C     Dmi	   C 
1. Jsem sám, kde tě mám řeko stará? 
      Cdim   G7      C  C7 
  Jsem sám,  a ty spíš dole v tmách. 
   F	        G7   Emi  Ami 
  Už peřej ani splav   nezahučí 
  Fmi   C   Cdim 	   Dmi7  G7    C 
  Tam kde kdysi    proti proudu  losos táh 
 
      G7     C      Dmi7  G7  Dmi7 G7   C  C7 
Ref.: Řeka mlčí. Řeka zpívá jenom v dáv — ných 	     ozvěnách. 
      F       Dmi7 G7   Emi  Ami7 
   : A pohled smutných očí 	  se dívá 
   Fmi C   Cdim	     Dmi7  G7     C 
   dolů ke dnu,   za svou řekou   v hlubinách. : 
 
 
 
2. Jsem sám, kde tě mám dívko krásná? 
  Tvůj dům kamenný proud už vzal. 
  Už neprobudí noc modrojasná 
  Bílou touhu v tichu skaních katedrál. 
 
Ref.: Řeka mlčí… 
 
3. Jsem sám, kde tě mám řeko dravá? 
  Jsem sám nad němou přehradou. 
  Už neprozradí víc vlna hravá, 
  Kde se skrývá stará chata pod vodou. 
 
Ref.: Řeka mlčí… 
 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz