V hlubokém údolí

Adendum

  Ami       Dmi     Ami
1. V hlubokém údolí stojí tábor náš,
  Dmi      Ami
  když oheň tiše zahoří, 
   E7      F
  tu listí stromů hovoří,
  E7       Ami
  že je to přítel náš.
  
2. Zář jeho červená nad les se snáší,
  vše kolem sebe ozáří
  a listí stromů proráží,
  nad zem se v stín vznáší.
  
3. Vysoko nechť vzplanou plameny tvoje,
  ať každý s námi velebí
  to kouzlo celé přírody,
  jež nás obklopuje.
  
4. Oheň dohasíná, noc již nastává,
  i příroda se ke spánku
  z večerních to radovánků
  v šeď mlhy ukládá.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz