Už se ten Tálínskej rybník nahání

lidovky

  D 
1. Už se tan Tálínskej rybník nahání, 
  G   D    E    A7 
  dosahá voděnka k samému kraji 
   D      A7  G    A7   D 
  /: dosahá dosahuje, cestičku zaplavuje. :/ 
 
2. Vyjdi ty, cestičko, vyjdi z vody ven, 
  po které jsem chodil s mým kamarádem, 
  /: chodíval ve dne, v noci, pro tvoje modré oči. :/ 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz