Oddílečku

skautské

Oddílečku. (zpívá se na nápěv Dva kováři v městě.) 
 
Oddílečku malý, oddílečku hezký, oddílečku junácký 
máš junáky milé veselé a čilé oddílečku junácký. 
 
Vzhůru do tábora když nás léto volá vzhůru do přírody ven 
někde v černém lese, přes prázdniny zase prožíti ten krásný sen. 
 
V tom našem táboře tam se daří dobře tam je vždycky veselo 
ať mladý, ať starý každý si to chválí byť by se mu nechtělo. 
 
Když zase z tábora povinost nás volá domů se nám nechce jít 
loučíme se těžce domů se nám nechce, chceme tady věčně být. 
 
 
Poznámka: V první sloce slovo junácký lze nahradit jménem města ve kterém se skautské středisko nachází. 
          na př. Pečecký, Kolínský, Čáslavský, Kouřimský atd. 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz