Mount Rushmore

Pacifik

                      capo II 
Intro: f#mi G f#mi G f#mi 
 
ami    emi      C   G    ami 
Černé hory nad ránem, co dál a kam jen jít? 
ami     F     G      ami 
Polož hlavu na kámen a slyšíš srdce bít 
ami     emi     C   G  C 
Slyšíš píseň větrů, skal, kde se rodí den, 
  emi     dmi     F     ami 
to nepláče, jen budí ze sna indiánská zem 
 
Země otců pradávných, čas měří orlů let, 
slunce tady vychází, aby osvítilo svět 
Jednou hory promluví i kámen bude plát, 
Wakhan-tanka sestoupí svou lásku dětem dát 
 
  ami       ami/G       ami/F       ami/E 
Ref: George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Theodor Rooswelt 
      F              C     E 
  Z Mount Rushmore hledí tam k obloze blíž, kde orel má křídla a 
       F    G     emi    ami 
  slunce je výš, kamenná srdce nepoznají píseň 
  ami       ami/G       ami/F       ami/E 
  George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Theodor Rooswelt 
    F            C     E 
  Oči od kouře a ze slibů jen prach, tma střídá světlo a odvahu 
  ami     F       G    A 
  strach, dál roste tráva a voda je v řekách 
 
Recitativ: 
A            dmiadd9/A    f#mi 
V Černých horách má vítr svůj oblačný dům a unavené slunce sem chodí 
H7         D             c#mi 
odpočívat, aby ráno mohlo novou silou přinášet světlo. 
hmi                 G      E         A 
Z Černých hor přišli na svět Siouxové, jako děti slunce a větru a proto 
      dmiadd9/A 
Černé hory patří od počátku světa jim. 
f#mi          H7 
Tak pravil Wakhan-tanka a bude tomu do všech časů. 
D              c#mi          hmi 
Proč tedy přišli bílí muži do Černých hor , aby zde vytesali do skal Otce 
         G        E 
z Washingtonu, i když jim tady v horách 
f#mi          G 
nepatřil jediný kámen a jediný strom? 
f#mi              G               f#mi 
Co by řekli oni, kdyby Siouxové ozdobili svými totemy Bílý dům? Co by asi 
 
řekli? 
 
 
Ref: George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Theodor Rooswelt 
   Z Mount Rushmore hledí tam k obloze blíž, kde orel má křídla a 
   slunce je výš, kamenná srdce nepoznají píseň 
   George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Theodor Rooswelt 
   Oči od kouře a ze slibů jen prach, tma střídá světlo a odvahu 
   strach, dál roste tráva a voda je v řekách 
 
Recitativ (překlad z Lakotštiny): 
 
Mluvím svatou řečí! Země mě slyší! 
Kéž se mi dostane moudrosti! Kéž kráčíme po rudé stezce! 
 
Budete žít, protože vám přináším posvátnou dýmku! 
Se svými příbuznými chci žít a proto tohle dělám! 
 
Jdu do středu země, abych tam pozvedl dýmku Wakhan-tanka! 
Děde, opět jsem si vzpomněl na jednu z tvých písní a tak budu zpívat! 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz