ADESTE FIDELES

vánoční

  latinsky                     česky 
 
  F     C   F     B F  C        F      C    F     B F  C 
1. Adeste, fidéles, laeti, triumphántés      1. Jdou zástupy věrných s jásotem a chválou, 
  dmi G7  C   C/G G C            dmi G7    C  C/G G  C 
  veníte, veníte in Béthlehem:           my též do Betléma pospíchejme. 
  F   gmi F C F dmi G C            F    gmi F C F dmi G C 
  Natum vidéte Regem angelórum.           Vítejme Pána, Krále andělského. 
 
   F  gmi F    F   B F C           F  gmi F    F   B  F C 
R.:Veníte adorémus. Veníte adorémus.       R.:Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému, 
   B    C dmi gmi F/C C F            B     C dmi gmi F/C C F 
  Veníte adorémus   Dóminum.           Ježíši zrozenému    zpívejme. 
 
 
2. En grege relícto, húmiles ad cunas       2. Od stád v krajích spících pastýři jsou zvání 
  vocáti pastóres appróperant:           k jeslím, kde spí Dítě nám slíbené. 
  Et nos ovánti gradu festinémus.          Též s nimi spějme poklonit se Pánu. 
 
 
R.:Veníte adorémus. ...              R.:Ježíši zrozenému, ... 
 
 
3. Aetérni Paréntis splendórem aetérnum      3. Hle, sláva věčného Tvůrce všehomíra 
  velátum sub carne vidébimus:           všem nám září v úsměvu Dítěte. 
  Deum infántem, pannis involútum.         Bůh mezi námi, v plenkách nemluvňátko, 
 
 
R.:Veníte adorémus. ...              R.:Ježíši zrozenému, ... 
 
 
4. Pro nobis egénum et foeno cubántem:      4. Bůh s námi je spřízněn, lidský úděl sdílí, 
  piis foveámus ampléxibus:             jej chválami vroucími vítejme. 
  Sic nos amántem quis non redamáret?        Láskou za lásku Pánu odpovíme, 
 
 
R.:Veníte adorémus. ...              R.:Ježíši zrozenému, ... 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz