Svatý, nám milý Václave (k přijímání)

křesťanské

   F     B    F 
 1. Svatý, nám milý Václave, 
   dmi  F  B     F 
   oči obrať k nám laskavé 
   B      F 
   a popatř na nás: 
   F   G7   C   F 
   my se k tobě dnes utíkáme, 
   C  G7     dmi  C 
   za ochranu tebe žádáme, 
   B     F 
   nezamítej nás. 
 
 2. Ty jsi dědic české země, 
   rozpomeň se na své plémě, 
   v jeho úzkosti: 
   nikdy nedej nám zahynouti, 
   ale vždycky rač vytrhnouti 
   ze všech těžkostí. 
 
 
 3. Měj péči o své dědictví, 
   tobě svěřené navždycky, 
   rač je chrániti, 
   ať nemůže zloba ďábelská 
   ani veškerá chytrost lidská 
   mu uškoditi. 
 
 4. V tvé u Boha přimlouvání 
   vždycky máme své doufání, 
   svatý Václave: 
   vyslyš hlas náš, ó zástupce náš, 
   pro lásku, kterou miluješ nás 
   v nebeské slávě. 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz