Utíká

Kožený Hrdla

    Dmi/// Dmi/// Dmi/// Dmi/// 
intro: banjo / basa / kytara 
 
 
 
   F   G    C7   Dmi 
  1. Stráně zlátnou, stráně zelenaj, 
   F     G   C7   Dmi 
   jednou je podzim a jindy zase máj. 
   H           Dmi 
   Utíká, utíká, utíká čas, (banjo 2T) 
   H              Dmi 
   utíká, utíká-á, - , utíká čas. (banjo 2x2T) 
 
   Sám jsi málo, sám jsi opuštěn, 
   stejně tak v noci, stejně tak když je den. 
   Utíká, utíká-á, - , utíká čas. 
 
   Gmi7/// C7/// F/// Dmi/// Gmi7/// C7/// F/// Dmi/// 
   Gmi7/// C7/// F/// Dmi/// Gmi7/// H/// A/// A   Dmi 
solo: housle / klarinet                (banjo 2x2T) 
 
 
  2. Pláče nebe, pláče celý kraj, 
   a kapky studí, když na hruď zatékaj. 
   Utíká, utíká-á, - , utíká čas. 
 
   Láska a pravda, víra a naděje, 
   Kdo umí říci, že stále ještě je. 
   Utíká, utíká-á, - , utíká čas. 
 
 
   Gmi7/// C7/// F/// Dmi/// Gmi7/// C7/// F/// Dmi/// 
   Gmi7/// C7/// F/// Dmi/// Gmi7/// H/// A/// A   Dmi 
solo: housle / klarinet + mandolína          (banjo 2x2T) 
 
 
   H           Dmi 
END: Utíká, utíká, utíká čas, (banjo 2T) 
   H       H/// H///    H 
   Utíká, utíká-á, ---- , utíká čas. 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz