A vy páni muzikanti

lidovky

 
 
 
 
 
   D          A        A7 D 
 1. A vy, páni muzikanti,přišla jsem vas jedovať, 
   D           A        A7 D 
   zahrejte ně túto píseň,kerú vám budu zpívat. 
         Emi  A7     D 
   štemujte si muziku,podla mého jazyku, 
              A      A7  D 
   vy ste všeci grobiáni,já vám ináč neřeknu. 
 
 
 2. Najprve budu jedovať teho s tyma huslama, 
   ten by býl dobře udělál,dyby býl ostál doma 
   z huslama sa pochlubil,leda peněz nalúdil, 
   ten by býl dobře udělál,dyby tu býl,nechodil. 
 
 3. A ten šelma s tú píšťalku,ten sa enem usmívá, 
   temu je tak dycky dobře,dyž si sem tam zhovívá, 
   on by šél rád do nebe,ale on tam nebude, 
   protože tam s píšťalkama nepúšťajú do nebe. 
 
 4. Cymbalista na svůj cymbál,ten dycky zhusta pere, 
   dyž mu chlapci dobře plaťá,on se enem usměje, 
   praví svým kamarádům:dávám vám takú radu, 
   dyž vám chlapci dobře plaťá,hrajte jen bez ohledu. 
 
 5. Muzikanti,to sú chlapci,dostanú sa do nebe 
   mezi svaté chocholaté,co dělajú he,he,he, 
   najprv pújde huslista a za ním cymbalista, 
   najposledy na púl kozi ponese sa basista. 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz