Zpověď před posledním ránem

Ryvolové bratři

Milý pane abbé co bych vám měl říkat 
na posmrtný život budu těžko zvykat 
za mříží je slunce a mne zima mrazí 
hlavu mám bez vlasů jako všichni vrazi 
 
Milý pane abbé každý má svůj osud 
cítím se již mrtvý přesto žiju dosud 
těžko mi odpustí Pánbůh moji vinu 
ďábel už mě volá k sobě na hostinu 
 
Víte pane abbé bylo nás jak smetí 
táta mlátil mámu přibývaly děti 
k nenávisti vedly všechny moje lásky 
na mém dětském čele přibývaly vrásky 
 
Do bahna jsem padal podsvětí mne vleklo 
místo nebe abbé čeká na mne peklo 
milý pane abbé velkoměsta vůně 
zničí každou duši která smutkem stůně 
 
Milý pane abbé pozdravujte ženu 
napsal jsem jí báseň na protější stěnu 
měla se mnou trable dopisy mi psala 
v očích měla slzy přestože se smála 
 
Milý pane abbé nechtěl jsem ho zabít 
nůž byl otevřený sám si na něj nalít 
v bance má být ticho když děláme práci 
chtěl zavolat poldy to se nevyplácí 
 
Milý pane abbé svítání se blíží 
upustil jste bibli oči se vám klíží 
život je jen bárka já jsem ztratil veslo 
proto na mě čeká elektrický křeslo 
Sbohem pane abbé... 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz