Slzy a déšť

Ryvolové bratři

Do očí ti déšť slzy |: vhání :| 3x 
tmavá noc se nad Tebou |: sklání :| 3x 
z větví padá vody proud 
ty se nemůžeš rozhodnout 
A tak pláčeš a déšť v očích máš 
 
Nad hlavou teď hvězdy ti |: svítí :| 3x 
v očích se ti dál slzy |: třpytí :| 3x 
Vítr zchladil tvoji tvář 
měsíc dal Ti svatozář 
A ty stojíš jemně se usmíváš 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz