Tulák

Ryvolové bratři

Já šlapu krajinou a volný jsem jako pták 
Jdu si kudy chci a často dívám se do oblak 
Slunce svítí mi a dálky volají 
louky voní a lesy kývají mi na pozdrav 
Barva nejhezčí modrá obloha nad hlavou 
nikde nekončí je tak lákavou záhadou 
Vidí tuláka stále dál se brát 
se svým osudem den co den se prát o cestu svou 
 
Však ač jsi samotář a stále šel si sám 
jednou zůstaneš stát 
Něžné rty poví ti, že chce jít s tebou dál 
a ty ji šťasten budeš mít rád 
Ta cesta kterou ses toulal vždycky jen s písní svou 
touhou ti zavoní až spolu povedeš svou milou 
Půjdete svobodně kam se vám zalíbí 
Vlasy jí pohladíš ona tě políbí 
 
Tuláci jdou 
Tuláci jdou, tuláci jdou 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz