Normálně

Ryvolové bratři

Přirozená je poloha střelce 
když neleží dělá kotrmelce 
přirozený je i dějin tok 
obrací se vždy na pravý bok 
přirozené jsou úsměvy dětí 
když se vyšplhaj na vrchol Kleti 
nepřirozená je ulice 
kde maj všechny krámy petlice 
Nejpřirozenější na světě 
pohádky je o zlý raketě 
Přirozeně chleba tvrdý bývá 
když nám z něho jenom skýva zbývá 
přirozený je i času děj 
nikdo z nás tu není čaroděj 
Přirozené jsou výrobky vadné 
už jsem zvyklí platit skladné 
co je ovšem nepřirozené 
když není uzené uzené 
Nejpřirozenější ovšem jest 
že mám furt jen zaťatou pěst 
Přirozeně se nám trochu stýská 
když za oknem Sergej nocí píská 
přirozený ostych žena má 
i když ví že se s ním neprovdá 
Přirozená připadá nám tráva 
proměněná v guláš jménem kráva 
nepřirozené je raketa 
když se vydá na pouť do světa 
Nejpřirozenější poloha 
ženy na zádech je od Boha 
A tak co je přirozené víme 
jenže člověk v nás tak trochu dříme 
chce to jít jen trochu do světa 
kdo to neví ten je popleta 
Díváme se otevřeným oknem 
čekáme že svobody si loknem 
Jenomže na návsi slepičí 
nikdo se po nás neopičí 
Nejpřirozenější otázka 
zeptat se kde zůstal Procházka 
Přirozeně že se někdy ptáme 
kdy se do toho konečně dáme 
počkáme jen až nás bude víc 
ochotných vyrazit do ulic 
Podívat se jak ti páni radní 
uplatňují politiku hradní 
jestli nemaj máslo na hlavě 
a tak si tu zpívám váhavě 
Nejpřirozenější vláda jest 
co nepotřebuje dělnickou pěst 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz