Muráň

Ryvolové bratři

Přes hřebeny dolů na úbočí 
údolím, kde laň se neotočí 
jdeme s uzdou na Muráň 
Od stálého deště zplihlé vlasy 
mokré zuby, obočí i řasy 
jdeme s uzdou na Muráň 
Bílé skály píseň vrací 
k nám sem, k nám na camp 
Velká Hrdzavá se ztrácí 
tmavým soumrakem 
Staré myslivně se oči klíží 
veranda praská, okna spí 
Měsíc na náš oheň shlíží 
na tvář nám padá modrý svit 
Praská dřevo pod slunečním žárem 
náš camp stojí na potoce malém 
který mizí v hlubinách 
Údolím teď sekery jen zvoní 
dřevo sosny nejkrásněji voní 
když ho schroupá táborák 
 
Na Muráň, když měsíc v noci kouká 
stříbrná je každá horská louka 
jako skály v údolí 
Starý hrad se zachmuřeně diví 
kde se vzalo tolik divných lidí 
kterým rosa nevadí 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz