Šla Mária do klaštéra

Klíč

Hmi        F# 
Šla Mária do klaštéra 
Emi       C# F# 
Šla Mária do klaš téra 
Emi     C# F# Hmi 
Tam synáčka poro dila 
Porodila i povyla 
Porodila i povyla 
Do jesliček položila 
Lež tu synu lež tu milý 
Lež tu synu lež tu milý 
A já půjdu pro anděly 
Andělé proň přiletěli 
Andělé proň přiletěli 
Pod své křídla syna vzali 
Letěli s ním pod nebesa 
Letěli s ním pod nebesa 
Nebesa se otevřeli 
Tři říčky se poklonili 
zvony sami zazvonili 
Dušečky se zradoveli 
Jedna jen se neraduje 
Jedna jen se neraduje 
Kerá otce matku bije 
A já jsem hříšná nebyla 
A já jsem hříšná nebyla 
A jenom jsem pomyslela 
Aby ty si pomyslila 
Aby ty si pomyslila 
Jako bysto učinila 
A hned padla věčný plamen 
A hned padla věčný plamen 
Uchovej nás Kriste Ámen. 
 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz