Veselé vánoční hody (barokní v mol)

vánoční

    Dmi  Ami F C Dmi A 
 1.  Veselé vánoční hody, 
    Dmi   Ami F C Dmi A 
    zpívejte dítky koledy, 
   F   C   Dmi   A 
  /:o tom, co se vskutku stalo, 
   F   C   Dmi A   Dmi A7 Dmi 
   že se lidem narodilo, děťátko:/ 
 
 2.  Jehož Panenka počala, 
   v zimě v chlévě porodila, 
  /:Položila do jesliček, 
   obvinula do plenčiček, děťátko:/ 
 
 3.  Vůl oslíček tu stáli, 
   a na pána jsou dýchali, 
  /:zahřívali nemluvňátko, 
   roztomile pacholátko, děťátko:/ 
 
 4.  Potmě ležíš, nemáš svíčky, 
   na nebi mu svítiť hvězdičky, 
  /:ty, jenž všechněn oděv dáváš, 
   sám jsi nahý a nic nemáš, děťátko:/ 
 
 5.  Chudí duchem pastuškové, 
   vydali se v chvály nové, 
  /:vítej nám, anjelský králi, 
   tebeť jsme zdávna žádali, děťátko:/ 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz