Nikdo nemá zdání

skautské

   F   C7               F 
1.: Nikdo nemá zdání, : co je to skautování 
   C7   F     C       F 
   Na táboře je to prima, i když je ti v noci zima, 
   F    C7              F 
 : Nikdo nemá zdání, : co je to skautování 
 
 
2. Když se slunko k spánku, když se slunko k spánku ukládá do červánků, 
  řeka hučí svoji píseň a z nás padá všecka tíseň. 
  Nikdo nemá zdání, nikdo nemá zdání co je to skautování 
 
 
3. A když vatra vzplane, a když vatra vzplane, každý junák povstane. 
  Ruku svoji k dílu zvedá, národu, že umřít nedá. 
  Nikdo nemá zdání, nikdo nemá zdání co je to skautování 
 
 
4. Potom v kruh se chytnem, potom v kruh se chynem, jedním hlasem vykřiknem: 
  V jednotě je naše síla, důvěřuj nám, vlasti milá! 
  Nikdo nemá zdání, nikdo nemá zdání co je to skautování 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz