Brandeburák

- Sprostonárodní

Za těch velkých válek s Prusy 
děly se vám v Čechách kusy 
že se člověku až hnusí 
když o nich vyprávět musí 
 
Přišel do Čech Brandeburák 
měl dva metry dlouhej plášť 
a proti Čechům velkou zášť 
a proti Čechům velkou zášť 
 
V domě kde byl ubytován 
velký dav dívek byl chován, 
by zažily trochu jundy 
ukazovaly mu obličeje 
dle starého v Čechách obyčeje 
dle starého v Čechách obyčeje 
 
Paní domů, jak dí mnozí 
ukazovala mu prádlo 
Brandeburák chtěl jen žrádlo 
Brandeburák chtěl jen žrádlo 
 
Starostova dcera hrdá 
s učitelem v poli stála 
Brandeburáka se bála 
Brandeburáka se bála 
 
Přišel na ně Brandeburák 
vytáh na ně ten svůj meč 
rozsekal je na niveč 
rozsekal je na niveč 
 
Povstali sedláci z Hůrky 
usekli mu jeho hlavu 
hodili ji šelmám za potravu 
hodili ji šelmám za potravu 
 
Pak zařvali z plna hrdel 
polibte nás všichni na čelo 
od těch dob je v Čechách veselo 
od těch dob je v Čechách veselo 
 
A tak končí historie 
a všem mužům stojí za to, 
slyšet ji tak celkem vzato 
slyšet ji tak celkem vzato... 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz