A ja taká čárna

lidovky

   Emi      Ami Emi   H7   Emi H7(D7) 
1 /: A ja taká čár-na, jak čár-na čar-ni - ca. :/ 
   G         D7 
 /: Naj še mi vystúpi šej, haj, 
            Emi H7 
   naj še mi vystúpi šej, haj, 
   Emi       Ami Emi  H7   Emi D7(Emi) 
   naj še mi vystú-pi z rady parad - ni - ca. :/ 
 
   Emi      Ami  Emi  H7  Emi H7(D7) 
2 /: Z rady parad - nica, z poľa robot-ni- ca. :/ 
   G        D7 
 /: Bo ja taká čárna šej, haj, 
           Emi  H7 
   bo ja taká čárna šej, haj, 
   Emi      Ami Emi   H7    Emi D7(Emi) 
   bo ja taká čár-na, jak čár-na čar - ni - ca. :/ 
 
   Emi      Ami Emi   H7   Emi H7(D7) 
3 /: Čárnaja, čárna-ja, jak čár-na čar-ni - ca. :/ 
   G        D7 
 /: Bo ja od maĺučka šej, haj, 
           Emi  H7 
   bo ja od maĺúčka šej, haj, 
   Emi      Ami Emi  H7  Emi D7(Emi) 
   bo ja od maĺuč-ka na po-ĺo chodzi-la. :/ 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz