Pred muzikú

lidovky

F    Dmi Gmi   C7  F 
Pred mu-zikú verbuňk chasa stójí, 
F  Dmi Gmi  C7   F 
moju milú namlú-vat sa strójí, 
  B             F 
|: dočkajte vy verbuňk chaso málo, 
F   Dmi  Gmi  C7   F 
já vám povím co sa ně dnes zdálo. :| 
 
F   Dmi   Gmi C7  F 
Po čem si mňa, moja milá, poznala, 
F   Dmi  Gmi  C7  F 
že si na mňa včéra večér volala ? 
  B            F 
|: Či po čáku, či po pérku zeleném, 
F   Dmi  Gmi C7  F 
či po líčku, duša moja, červéném :| 
 
F    Dmi Gmi  C7  F 
Šly děv-čata na čer-vené maliny, 
F   Dmi  Gmi C7  F 
nesce-ly dat šoha-jovi pit vody. 
  B            F 
|: Lež mu daly dobré vínko z pohára, 
F   Dmi   Gmi C7  F 
preno-cuj tu, duša moja, do rána :| 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz