Bude večer

lidovky

   D         A      D 
1. /:Bude večer, už za-padá slunéč-ko,:/ 
   G    D    Emi G  D  E A 
  /:za hory za lesy, potě-šení kde-že si, 
   D         A     D 
   pro Tebja mňa zabo-lelo srdéč-ko.:/ 
 
   D         A       D 
2. /:Už je večer, a už vyšla hvezdič-ka,:/ 
   G    D    Emi G   D E A 
  /:na lúce u hája, zabi-li tam šo-ha-ja, 
   D         A      D 
   zabili tam panští drábi Janíč-ka.:/ 
 
   D         A      D 
3. /:Keď zabili, pocho-vali pod ja-vor,:/ 
   G     D     Emi G  D E  A 
  /:černý kríž stavjali, a na něho na-psa-li, 
   D        A      D 
   tady leží pocho-vaný zbojník z hor.:/ 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz