Od hor vetor veje

lidovky

  Ami  E   Ami G  C   G  C 
1. Od hor vetor ve – je, otvor milá dvere, 
    Ami      Dmi    E      Ami 
  /: nech sa já len popozerám, kdo leží pri tebe :/ 
 
  Ami  E  Ami G  C   G   C 
2. Aj, ne-leží žád-ný, moj šo-hajku švarný, 
   Ami      Dmi      E      Ami 
  /: tam, kde si ty spíš lehával, je místečko prázdný :/ 
 
  Ami   E   Ami G  C  G  C 
3. Z jednej strany líč-ko, sivá holu-bičko, 
   Ami       Dmi       E     Ami 
  /:z jednej strany, z druhej strany, šohaj malo-vaný:/ 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz