Pil jsem včera

lidovky

  D             G  D   A D 
1. Pil sem včera, pijem dnes-kaj, zajtra bu-dem, 
  D          G  D   A D 
  světa tady, moja mi-lá, nepre-bu-dem. 
   D          A   D        E  A 
  /: Žijem, pijem,jak ten vták, a kde nemám, ne-chám tak, 
  D     G       D   A D 
  šenkérovi na borg dukát prislu-bu-jem :/ 
 
  D           G  D   A D 
2. Zazpívám si, zatan-cu-jem, zaver-bu-jem 
  D          G  D  A D 
  a potom ťa, moja mi-lá, pomi-lu-jem. 
   D         A  D         E  A 
  /: Pomilujem, nechám tak, pryč odletím, jak ten vták, 
  D      G     D   A D 
  na tebja si, moja milá, nevzpo-me-nem :/ 
 
  D            G  D   A D 
3. Nalej, šenkér, nalej ví-na, červe-né-ho, 
  D            G D   A D 
  do džbánečka, do po-hár-ka skleně-né-ho. 
   D          A  D      E  A 
  /: Já mám dneska velký žal, s mojú milú iný stál, 
  D      G      D   A D 
  budem já pit až do rána, do bí-lé-ho :/ 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz