List Ježíškovi

- Folkové písně

Dmi  B7  G7    B  A7   Dmi A7
Ahoj, milý Ježiško, začínal ten list,
Dmi  B7  C    F7       A7
dvadsiateho štvrtého príď, ak môžeš prísť,
Dmi        G7       Dmi       G7
nechám ti otvorené okno, bude síce prievan, tak len trochu,
Dmi       B7    G7    B      A7
a pod stromčekom sviečkami vyznačím pristávaciu plochu.

Nenos dary, darmo by ti ruky omrzli,
už som na to príliš starý a bol som tohto roku zlý,
zober len svoju obľúbenú platňu, tú,čo je najviac ohraná,
a prípadne fľašku vína, vydržíme do rána.

Na polnočnú nepôjdeme nikam do chrámu,
čo ak nás tam v tlačenici ľudia pochrámu,
veď určite sa pri gitare a pri dobrej vôli dá
zaspievať vianočné blues, to bude koleda.

Spravíme si silnú kávu, nech vládzeme bdieť,
na otázky o živote hádať odpoveď,
a ak by nám z toho zostalo smutno, povieš svoju najveselšiu príhodu,
a z východu príde miesto kráľov slnko, veď poznáš prírodu.
Tak rýchle ubehne ten večer, tá noc mieru a pokoja,
myslím, že sa pobavíš aspoň tak ako ja.

Takže, milý Ježiško, zakončím svoj list,
dvadsiateho štvrtého príď, ak môžeš prísť,
nech ti cestu naplánuje hlavný dispečer,
nezabudni na ten dátum, na Štedrý večer.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz