Kapitán Glenn

Isara

                                                                  capo 5 
G               C   G        C       G 
Naše loď slavná a proslulá na moře širé vyplula, 
G                       C        G 
na stopadesát mladíků sloužilo jí za posádku. 
G                     C                   G 
William Glenn náš kapitán, vysoký, švarný a zdatný pán, 
 G                        C 
zdál se jak chléb a moře sůl, k pobřeží berberskému plul. 
 
 
My z kraje dubna vypluli, po větru vpřed se vydali, 
za cíl berberské pobřeží, vše bylo, jak jen náleží. 
Než hrstku mil jsme odpluli, všichni hned ochuravěli, 
jen každý třetí pak otrnul, k pobřeží berberskému plul. 
 
V noci kapitán měl zlý sen, hlas se mu ozval, pravil jen: 
„Připrav se, vezmi muže své, zítra se navždy sejdeme“. 
Tu kapitána strach se jal, kormidelníka si přivolal, 
k přísaze pak jej zavázal, neprozradit co ví jen on sám. 
                                    Solo GCG GCG Hmi Emi C G Hmi Emi C 
„Brachu“ řek „v srdci bolest mám, za lotra já se vyznávám, 
v Staffordshire muže udeřil jsem pro ženu, a zavraždil. 
To jeho duch tu s námi je, dusí a zle mě sužuje, 
slib mi a ve vší tajnosti, modli se, ať nás opustí.“ 
 
Jen o pár mil dál zadul řev vichru a vlny zpěnil hněv, 
loď smrští nebetyčnou bil a námořníky ochromil. 
Stěžeň i ráhna zlomena, z plachet cár, výstroj zničena 
a námořníky ty chytil děs té strašné noci, divý běs. 
 
G                                  C      G 
Přísahu kormidelník stáh, zvolal: „Náš kapitán je vrah!“ 
G                             C          G 
Tak muže na něj rozeštval, že přes palubu dav jej hnal. 
 Hmi           Emi             C           G 
Jakmile zrádný kapitán byl pryč, byl klid hned, nevídán, 
 Hmi            Emi            C 
na klidném moři vánek vál, k pobřeží berberskému dál. 
 
Když do Španěl jsme připluli dobrou loď, aby spravili, 
v přístavu každý se podivil, co osud pro nás připravil. 
Námořníkům všem radu dám, varování vám dozpívám, 
kdo život svůj si ceníte, na moře s vrahem neplujte. 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz