Čertova skala

Country

    Čertova skala
    (-)
 
 
   Ami    G       C   G  Ami 

   Kamarát, ja vravel som, tá perej bude zradná,
 
 
         G      C   G   Ami
 
   daj pozor na silný prúd a drž sa pevne pádla.
 
 
   C      G    C    E7 

  :Daj si pozor na skalu, až ju obídeš, 
 

     Ami      G      C   G   Ami 

   tam za tou skalou Čertovou, až tam si vydýchneš: 

 
 
   Kamarát, ja vravel som, daj na moje rady, 

   ty smial si sa a vravel si, že nič ťa neodradí. 

  :Ani tá skala Čertova, či jak jej hovoria 

   o pár minút zbehli sa tam ľudia z okolia: 

 
 
   Starček, ten mi hovoril, že cítil z pekla pach, 

   keď videl, jak môj kamarát sa vznáša vo vlnách.
 
  :Kanoe sa rozbilo o Čertovu skalu,
 
   márne bolo volanie o pomoc, o záchranu: 
 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz