Nad našú zahrádkú létavá slavíček

- Cimbálka

1. Nad našú zahrádkú létavá slavíček 
   za jinú frajárkú chodívá Janíček, traj laj liá-duša moja. 
 
2. Pod naším okénkem tatíček sedajú, 
   frajárkám pod oknem šohajci stávajú, traj laj liá-duša moja. 
 
3. Já jsem si sukničku hedvábem vyšila, 
   devčata k muzice tancovat chodila, traj laj liá-duša moja. 
 
4. Kdybych já mamičko šohajka dostala, 
   já bych s ním v zahrádce pod oknem sedala, traj laj liá-duša moja. 
 
5. Kdybych já mamičko dostala milého, 
   já bych tancovala do rána bílého, traj laj liá-duša moja. 
 
6. Nad našú zahrádkú létavá slavíček 
   za jinú frajárkú chodívá Janíček, traj laj liá-duša moja. 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz