Hallelujah - G.F.Handel

- Ostatní

Hallelujah .. 10x

||3x: en - For the Lord God omnipotent reignet
    de - denn Gott der Herr regiert allmächtig
    cz - Pánu jenž nade vším v světě vládne
    Hallelujah ... 4x                     :||

en - The kingdom of the world is become
de - Das Königsreich der Welt fort an
cz - A království boží dává nám

en - The kingdom of our Lord and of his Christ, and of his Christ,
de - Das Königsreich des Herrn und seines Christ, und seines Christ,
cz - Božský dar od otce i od syna, i Ježíše,

||2x: en - And He shall reign for ever and ever.
    de - und Er regiert auf immer und ewig.
    cz - A panuje od věků až na věky         :||

en - King of Kings
	for ever and ever, halelujah 2x
de - Herr der Herrn
	auf immer und ewig, hallelujah 2x
cz - Králů Král
	od věků na věky, hallelujah 2x

en - and Lord of Lords	
	for ever and ever, halelujah 2x
de - der Welten Gott
	auf immer und ewig, hallelujah 2x
cz - a pánů Pán
	od věků na věky, hallelujah 2x

en - Kings of Kings and Lord of Lords	
	and He shall reign for ever and ever.
de - Herr den Herrn, der Welten Gott
	und er regiert auf immer und ewig.
cz - Králů Král a pánů Pan
	On panuje od věků a až na věky.
Hallelujah .. 4x ... Hallelujah!


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz