Trubadúr

Pacifik

     Ami    G    Ami 
1. Kdysi dávno tak dávno šel krajinou 
     C         D 
  trubadúr jeho loutna a s ním 
     C         D 
  tichá |: píseň co kvíteček otvírá 
      Ami    G     Ami 
  kde ji hrál vítr rozfoukal stín :| 
 
2. Ševcům hrál stejně rád jako princeznám 
  dobrý den každému připoměl 
  kudy šel tudy šel tam se zázrak stal 
  povstal sám kdo už jít zapoměl 
 
3. Mocný kníže se zázraky dovídá 
  pojednou zatouží píseň znát 
  pěvce sem přiveďte - tak já poroučím 
  píseň svou pro mě jen bude hrát 
 
4. Pane můj píseň má k tobě nepatří 
  těžký kámen ve svém srdci máš 
  naplní píseň tvou duši bolestí 
  pane můj ať mi dáš co mi dáš 
 
5. Že jsem jen vládce tvůj tolik poslouchej 
  tvojí pisni dám mříž železnou 
  tobě jen i kdyžsám nejsem příliš rád 
  přeji víc nežli smrt blaženou 
 
6. Píseň mou pane můj nikdo nespoutá 
  bude znít i když já budu spát 
  bude znít i když boře se rozpoutá 
  pane můj na to krk můžeš dát 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz