Bazalička

Pražce

  Emi    Ami    Emi H7 Emi
1. Zasala som bazaličku, zasala,
        C      D  G H7
  keď sa naša věrná láska začala,
  Emi     C     D   G H7
  a ještě mi bazalička nevzešla,
  Emi     Ami     Emi H7 Emi
  už sa naša věrná láska rozešla.

2. Škoda, šohaj, škoda mojej slobody,
  ktorá padá do Dunajka do vody,
  [: čo sa stalo tejto noci nového,
   zabili mne, ech, môj bože, milého. :]
Zdroj: http://zpevnik.wz.cz