Manuela

Pražce

  Ami  C  D  F
1. Teď už víš, kam mířím,
  Ami   C    G     F
  pohledem mizíš, když se tě ptám,
  Ami  C  D      F
  teď už víš, jak se prach víří,
  Ami   C    G    F
  sama se stydíš, stydím se sám.

      Ami   C    D    E
R: Teď už víš jak já, komu vina se dává,
      Ami   C     D    E
  teď už víš jak já, je to hra, nic víc,
      Ami   C     D      E
  teď už víš jak já, jeden den, jedna zpráva,
  F         E
  zamrazí v zádech a nestačím říct.

2. Střelnej prach ve věžích bývá,
  okolo města se stahuje stín,
  okolo nás hradba je shnilá,
  rozbuška doutná, ji nezastavím.
R:

R: Manuelo, jsi mý slunce pohlazení,
  Manuelo, jsi den mýho narození,
  Manuelo, já vím, to už pravda není,
  jenom sen, jenom stín, jenom pokoření ...

     G    F G
3.=1. + stydím se sám ...
Zdroj: http://zpevnik.wz.cz