Než se otočí vítr

Devítka

Než se otočí vítr
            D
Než se otočí vítr

Než zanikne svět
Hmi
Ještě se vrátím

Pro pár hezkých vět

Emi
Čekej mě s kávou

A prostři mi stůl
        A7
Tvůj rytíř se vrátil

Tak chleba a sůl

Než odletí ptáci
Než vychladne krev
Ještě ti zbývám
Já Bruncvík i lev

Otevři víno
A neptej se proč
Proč jsem tu zpátky
Zavři oči a skoč

Mezihra: modulace sloky v G dur

Moje divoká říčko
Ze spálených hor
Odvalím skálu
A postavím vor

Moře je vlídné
A na dohled břeh
Vezmu si lásku
A zbytek si nech

Až vlny přejdou
Všech mizerných let
Řeky se sejdou
A rozbijou led

Do jarních vlání 
A do povodní
Zazní křik ptáků
„Vy dva nehodní
Je váš čas…“

Než se otočí vítr…Zdroj: http://zpevnik.wz.cz