Včely

Smatanová Zuzana

Vypustila som včely
a je tu po nich ticho
vypĺňam niečim priestor malý
kde nepatrí už nikto
a neviem komu povedať mám:


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz