Kde domov můj

Žlutý pes

Kde je
domov můj!?
Kde je
domov můj!?

Voda hučí a hučí
po lučinách
bory šumí
po skalinách,
v sadě skví
se jara květ
zemský ráj
to na pohled!

a to je ta
krásná země,
země česká
domov můj!
země česká
domov můj!


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz