Keď prší

Had

Had
Keď prší

Amaj7  Hmi7     Amaj7            Hmi7/5-        Amaj7
Keď prší ulice prázdne sú,     svet zdá sa ako z výkresu
Hmi7            D9      Amaj7
a v meste sa hrá vždy nová kvapiek hra.

Keď prší ťahá ma to von, vychutnať si každej kvapky tón,
najradšej mám letný dotyk na tvár letmý.

Asmi7               C#9
Dotknúť sa chcem toho čista, na tele cítiť ho,
F9          Amaj7
nechať sa ním rozpla kať.
D9     E9    Amaj7            C#mi7  Cmi7
Moja túžba tá je už istá,    ak chceš ma zmáčať
Hmi7    Amaj7
tak len do toho.


Keď prší to nebo si čistí tvár, kým slnečný kalendár
neotočí niekto hore a stopne to nebies more


Dotknúť sa chcem toho čista, na tele cítiť ho,
nechať sa ním rozplakať.
Moja túžba tá je už istá, ak chceš ma zmáčať
tak len do toho.
Zdroj: http://zpevnik.wz.cz