Anna Mária

Elán

Ami   Ami/G   Ami/F Ami/E 
Zapáľme v tme dve štíhle sviece, 
Dmi Emi Ami 
Anna Mária 
Ami   Ami/G Ami/F Ami/E 
Zapáľme ich za dávnu pieseň, 
F  Dmi G 
Anna Mária 
Dmi      G 
Privolám tvoj zvláštny úsmev, 
Ami G  F 
Anna Mária 
Dmi      G 
Budúcnosť vecí rýchlo pustne, 
Ami G  F Dmi G  Ami 
Anna Mária Anna Mária 
Začínam tušiť o čom je život, Anna Mária 
Dosť bolo právd čo páchnu pivom, Anna Mária 
Dlho som žil pre túto chvíľu, Anna Mária 
                F    G 
Už viem že pád tiež dáva silu, Anna Mária 

 
       C    B   F 
R: Je čas sa rýchlo, rýchlo vrátiť 
  Dmi    G 
  Na miesto strát 
        C    B   F 
  V trinástej komnate tíško spíme 
  Dmi  G 
  tisíci krát 

 
Vymenil som už slávu za prach, Anna Mária 
Aj preto sem dnes prišiel záprah, Anna Mária 
Dlho som žil pre túto chvíľu, Anna Mária 
Už viem že pád tiež dáva silu, Anna Mária 
 

R: Je čas sa ... 

  ... 
  v biblii lásky je dávny príbeh 
  o chráme strát 
  V tom chráme ty a ja tíško spíme 
  tisíci krát
Zdroj: http://zpevnik.wz.cz