Tretie oko

Elán

Ami G 

Ami            G 
Neveriaci neveria v iného Boha, 
Ami        G 
ako veriaci veria. 
Ami Ami 
G  D 

 
Ami 
Tretím okom vidím náš svet z veľkej výšky,
 
G        D 
prefíkané deti a naivné líšky. 
Ami 
Tretím okom vidím, čo nám šepká oheň, 
G         D 
vidím zlé znamenia hore na oblohe. 

Ami Ami 
G  D 

Tretím okom vidím, ako vidí žena, 
hodnota je iné, ako býva cena. 
Tretím okom vidím, ako klamú telá, 
že je pravda polovičná a tvári sa celá. 
Ami        G 
Prečo Boh zanevrel , 
D 
na verných... 
 

      Dmi      Ami 
R: Veriaci občas neveria a neveriaci veria, 
               Ami 
  Dm sú čudní vtáci s perím a sú Boží bez peria. 
  G    Emi    D 
  Moslimi, kresťania židia, 
  Ami    Emi    D   E 
  tí až keď zavrú oči vidia. 

 
Tretím okom vidím svetlo spoza stromov, 
to čakajú mamy či prídeme domov. 
Tretím okom vidím, to čo cíti vlčiak, 
vidím o čom, tí čo vedia, radšej mlčia. 
Si z nás už ustatý , 
pán... 

 
R: Veriaci občas neveria ... 

 
Ami         G 
Prečo Boh zanevrel, 
D          Ami 
na verných na tejto Zemi. 
          G 
Si z nás už ustatý, 
D       Ami 
alebo slepý a nemý. 

 
R: Veriaci občas neveria ... 

 
  Ami            G 
  Neveriaci neveria v iného Boha, 
  Ami        G 
  ako veriaci veria.
Zdroj: http://zpevnik.wz.cz