Nechceme Vaše Hesla

ExTip

Búcham hlavou do múru a kričím tak už dosť!
tým ľuďom čo sa starajú o moju skvelú budúcnosť

Nechceme vaše heslá
choďte preč!

Viem ako chutí pelendrek a kto tu pánom je
viem na čom stojí základ tejto "demokracie"


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz