On słońcem mym

Nalepa Tadeusz

On słońcem mym
on mni wiedzie przez mrok
on słońcem mym
światłem ścieżek i dróg
można bluesa zabrać mi
ale razem z moim życiem

on chlebem mym
karmi wielki mój głód
on żródłem mym
poi, daje mi chłód
można bluesa zabrać mi
ale razem z moim życiem

on sercem mym
każe krązyć mej krwi
przez wielką noc
każe do świtu iść
można bluesa zabrać mi
ale razem z moim życiem


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz