Na barana

Senzus

 F           C                Ami7
1.Keď si dala baranovi,/:daj aj mne://:daj aj:/daj aj mne,baran má len jedno vajce,
 F
/:ja mám dve:/:ja mám:/ja mám 2.
2.Sedí bača pri ohníčku /:hreje sa://:hreje:/hreje sa,
pozerá sa medzi nohy /:smeje sa://:smeje:/smeje sa.
3.Aj keď som ja bača starý /:hej starý:/
/:hej sta:/hej starý,ešte sa mi kedy-tedy /:postaví:/
/:posta:/postaví.
  F               C
1./:Komuže je lepšie:/ako valachovi ajajajáj,:/
 F                  C
/:ovce si napasie:/:zajde k dievčaťovi ajajajáj:/
2./:Komuže je lepšie:/ako čertom v pekle ajajajáj,
/:ohňa si nakladú:/:a sedia si v teple ajajajáj:/
 F            F             C                          F                                                  F
1.V pondelok doma nebudem,v utorok na jarmok pojdem/:a v stredu z jarmoku ,vo štvrtok s chlapcami do šenku:/a v piatok Anička moja,ty budeš ženička moja,{Cv sobotu ručku dáš,v nedeľu pojdeme na sobáš.
2.Čia si,Anička,čia,otcova i materina,
/:čia som,tvoja som,otcova i materina som. :/
1./:Hej,tak som si pomyslel na trenčianskom moste:/
/:/:hodim sa do vody:/nebudem bár ešte:/
2./:Ej tak rúbali do mňa ako v hore do pňa:/
/:/:ešte mi košielka:/krvou nezamokla:/
3./:Ej povedali na mňa,že som prespal baču:/
/:/:ja som ho neprespal:/ja som prespal Anču:/
4./:Ej sedem jalovičiek,ani jeden býček:/
/:/:každá jalovička:/potrebuje býčka:/
5./:Ej nebudem trtošiť,tak som sa zariekol:/
/:/:mala malú dierku:/kožku som si zvliekol:/Zdroj: http://zpevnik.wz.cz