Tam pod Tatrami

Senzus

      C                       G
1.\\:Tam pod Tatrami, v slovenskej zemi, strhol sa tam boj preveliky:\\
    F           C         G
\\:Tam bojovali sami Slovaci , mamky nad nimi zaplakali.:\\
2.\\:Slovenska mamko, jak ste ma tazko, jak ste ma tazko vychovali.:\\
\\:Teraz ked robit mam, o vas sa starat, na vojnu si ma povolali.:\\
3.\\:Tam pod Tatrami, v slovenskej zemi hroby su hlboko vykopane.:\\
\\:Nad nimi zaplace nejedno dievca, ktore tam stoji opustene.:\\
4.\\:Anicka moja, jak si ma verne, jak si ma verne milovala,:\\
\\:Tam pod Tatrami, v slovenskej zemi, tvoj milacik je pochovany.:\\Zdroj: http://zpevnik.wz.cz