Včera mi svietilo slniečko

Senzus

 Emi          Ami H     H7  Emi
1.Včera mi svietilo slniečko,dneskam už nesvieti.
Emi          Ami H     H7 EmiD
Včera ma lúbilo dievčatko,dneskam ma nelúbi.
 G           Ami      EmiH7
/:Bola to švárna Anička,čo mala modré očičká,
Emi              Ami H    H7 Emi
rád som s ňou chodieval na špacír,večer do hájička:/

2.Tri krát som hájiček obišiel,a nič som nezískal.
Moje potešenie plakalo,a ja som si pískal.
/:Neplač potešenie moje,nikto ti nie je na vine,
dva rôčky vojáčkom musím byť,rozísť sa musíme:/Zdroj: http://zpevnik.wz.cz