Binance

Bábinčin maršovský valčík (Filmové melodie)

D A7 A Co bys rád, zlatý hošku? D Se mnou tančit chtěl bys trošku? A7 D nejsem sic už mláda, A ale půjdu ráda, D když tak švarný hoch přišel pro bábinku svou. Jenom zvolna, pomaloučku, musíš tančit, ty můj vnoučku. Opatrně stoupat, zlehoučka jen houpat, abys neznavil příliš bábinku svou. A7 D Dávný ten zní mi rozhovor, A7 slyším-li valčík ten hrát, bílý zřím dům tam v klínu hor, D místa jež měl jsem tak rád. A7 D Maršovské rychty kamenné, D7 G pohádky dětství blažené, Gmi D G domova drahého kouzlo vlídné D/a A7 D z tónů těch slyším zas vát. Dávný ten zní ...