Binance

Lovesong (Filmové melodie)

z filmu "Fontána pre Zuzanu" C G Z úst do úst píše láska láske list Ami G a hladká vôňou, aj keď má chuť hrýzť F k láske jeden je málo Dmi G C tak dvomi nás násobí Spinkanie duší osud náhoda Kto všetko nedá, ten len málo dal Kto vie ako má rád tak ten iba málo má F C R: Strom túži rásť a rieka tiecť F Ami človek chce lásku nájsť F C ak spáchame raz niečo zlé Dmi G ona nech súdi nás C Láska nech súdi nás Láska je márnotratný úžerník rozdáva chvíle ale žiada dni Láka a pri tom bráni vojsť do jej piatich brán Spinkanie duší osud náhoda Kto všetko nedá, ten len málo dal Kto vie ako má rád tak ten iba málo má. R: Strom...