Binance

Sou fár tu jú aj mej (Filmové melodie)

G 1. Sou fár, tu jú aj mej Ami7 for-tu-náj mí tu sej. D7 G Gmaj7 G7 C Cmi mu-ča-čí-ta mia kára verá G Ami7 D7 an maj dej sej áj 2. Tú jú, aj mej sou fár mí tu sej, on ví stár. An maj vej djú aj sej tu maj valí dú aj lej sou gej G Gud-báj, gud-báj, gud-báj.